REWITALIZACJA BUDYNKÓW WIELORODZINNYCH W SOPOCIE

Rewitalizacja obejmować będzie 9 budynków 11-kondygnacyjnych. Oprócz docieplenia i nowej kolorystyki elewacji projektuje się również wykonanie balkonów dostawnych wraz instalacją fotowoltaiczną, które zastąpią istniejące małe i niefunkcjonalne balkony.

  • Inwestor :Spółdzielnia Mieszkaniowa "Przylesie"
  • Lokalizacja : Sopot, ul. 23 Marca
  • Data :02.2015
  • Stadium :projekt budowlany